Στην Χριστιανική εστία Λάρισας μίλησε ο Καθηγητής κ. Μπαλογιάννης για τις Έμφυλες Ταυτότητες.

Σας επισυνάπτουμε το εκδοθέν ΨΗΦΙΣΜΑ και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ