Δωρεές

Δωρεές

Δωρεές: 1/10/2015 - 31/12/2015

Συνδρομές Μελῶν

Ἀγγελῆ Αἰκ. 20€, Ἀλειφτήρα Ἰωάν. 20€, Ἀλειφτήρας Κων. 20€, Ἀνώνυμος 1000€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 100€, Ἀνώνυμος 100€, Ἀνώνυμος 50€, Ἀνώνυμος 50€, Ἀνώνυμος 30€, Ἀνώνυμος 10€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 30€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Βαΐτση Εἰρ. 20€, Βαρδακώστας Παν. 80€, Βελησσαρίου Οὐρ. 20€, Βλαχάκης Εὐάγ. 20€-, Γιαννούλη Μαρ. 20€, Γιαννούσης Ἰωάν. 20€, Γκαραγκούνη Εἰρ. 20€, Γκουγκουγιάννη Κων. 20€, Γκούτση Παρκ. 20€, Δραγατογιάννη Φωτ. 30€, Εὐθυμίου Βασ. 40€, Εὐθυμίου Βασ. 20€, Θεοχαρούλης Μίλτ. 20€, Ἰωαννίδης Βασ. 50€, Καλογήρου Κων. 20€, Κανιάτσου Πετρ. 20€, Καραγιῶργος Ἰωάν. 20€, Καραγιώργου Χρ. 40€, Καρακάση Ἄν. 70€, Καραμουσλῆ Μιλ. 20€, Καρανάσιου Ἀθ. 20€, Καραπιπέρη Στ. 20€, Κατσαρός Ἀλ. 20€, Κολοκοτρώνη Βασ. 20€, Κοσμάνου Μαρ. 50€, Λιούπη Ζωή 20€ (εἰς μνήμην συζ. Γεωργίου), Μέλλιου Αἰκ. 20€, Μητσογιάννης Κων. 30€, Μητσογιάννης Κων. 20€, Μπλιάτσου-Βλαχάκη Εὐαγ. 10€, Μπλιάτσου-Βλαχάκη Εὐαγ. 20€, Παπαδημητρίου Φωτ. 50€, Παπαχαντζή Μαρ. 20€, Παπαχαντζή Μαρ. 20€, Παράφορου-Ἀδάμου Ἀρ. 20€, Πατσιαμάνη Χρ. 20€, Σκαρλά Χρισ. 40€, Σολοβός Ἀλ. 20€, Σολοβός Μ. 40€, Σολοβοῦ Βασ. 50€, Σολοβοῦ Μαρ. 40€, Σχοινᾶ Σοφ. 30€ (εἰς μνήμην συζ. Παύλου), Τζιγκούρα-Μπαλκουρανίδου Ἑλ. 20€, Τσαπραλή Αἰκ. 60€, Φασούλα Στ. 20€ (εἰς μνήμην συζύγου), Χονδρονάσιου Παν. 50€, Χριστοφορίδη Μαρ. 15€, Ψαρογεώργου Βασ. 20€ (εἰς μνήμην Γεωργίου Ψαρογεώργου).

Δωρεές

Ἀγγελῆ Ἑλ. 20€, Ἀγναντόπουλος Ἰωάν. 20€, Ἀθανασόπουλος Κων. 20€, Ἀλεβίζου Ναυσ. 45€, Ἀλποῦ Βικτ. 20€ (εἰς μνήμην Ἀθανασίου & Κων/νου), Ἀντωνιάδης π. Εὐθύμιος 30€, Ἀνώνυμος 10€, Ἀνώνυμος 10€, Ἀνώνυμος 10€, Ἀνώνυμος 25€, Ἀνώνυμος 50€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 50€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 25€,  Ἀνώνυμος 50€, Ἀνώνυμος 40€, Ἀνώνυμος 100€, Ἀνώνυμος 40€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 5€, Ἀνώνυμος 20€, Ἀνώνυμος 300€, Ἀνώνυμος 50€, Ἀνώνυμος 10€, Βαρσάμης Κων. 50€, Βασίλα Ἑλένη 50€, Βασιλάκος Πέτρος 15€, Γεροστέργιος π. Κων/νος. 20€, Γεωργιάδου Λουίζα 100€, Γιαννούλη Ἑλ. 30€, Γκαραγκούνη Κων. 20€, Γκινούδης π. Πασχ. 20€, Γλύκας 30€, Γραβάνης Ἀστ. 50€, Γώγουλας Ἰωάν. 100€, Δαδούκης Ἀθαν. 100€, Δαρδιώτης Γεώργ. 20€, Δερβίση Εὐθ. 20€, Δημητρακοπούλου Αἰκ, 20€, Δωροαγορά «Πορεία Ἀγάπης» 1085€, Ἐξάρχου Αἰκ. 20€, Ζαρμπαλῆ Θεοδ. 50€, Ἱ. Ἠσυχ. Ἰωάννου Θεολόγου Σουρωτῆς 300€, Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου 500€, Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου 20€, Καούνας Ἀπ. 150€, Καπέτη Ἑλ. 50€, Καραμούζας Σάβ. 20€, Καρανάσης Ἀθ. 50€ (εἰς μνήμην Γεωργίου), Καρασίδης Κων. 50€, Κατσάνος Ἠλ. 50€, Κερμελιώτης Δημ. 20€, Κοθρά Αἰκ. 20€, Κοθράς Δημ. 20€, Κουτρούμπας Ἠρ. 15€, Κουτσούλης Γρηγ. 20€, Κυπαρίσσης Κων. 10€, Κωτσόπουλος Ἠλ. 20€, Λιάππης Δημ. 10€, Μαλάμογλου Εὐδ. 50€, Μανώλη-Κανδύλη Κλ. 20€ (εἰς μνήμην συζ. Λεωνίδα), Μεταξιώτης Νικ. 20€, Μπατζιανούλη Ἑλ. 50€ (εἰς μνήμην Γεωργίου), Μπίγκου Βασ. 10€, Μπίσιλα Ἑλ. 50€, Μπουλούμπασης Γεώρ. 20€, Μπουμπουγιατζῆς Ζήσης 50€, Ντάρζανος Δημ. 50€, Ντελλῆ Φρειδ. 50€ (ὑπέρ Ἀναπαύσεως Δημητρίου), Ντερβίση Εὐθ. 20€, Πάνου Παρ. 40€, Παπαβασιλείου Βασ. 20€, Παπαγεωργίου Μαρ. 20€, Παπαδήμα Βασ. 20€, Παπαδημητρίου Σωτ. 30€, Παπαδόπουλος Νικ. 20€, Παπανδρέου Στ. 20€, Παπασταμάτης Εὐάγ. 300€, Παπουτσής Θωμάς 20€, Πατσούρα Ἀθηνᾶ 20€, Πλιάκα Ἑλένη 10€, Πρωτόπαπα Ἀγγελ. 20€, Ραχμανίδου Ἀν. 20€ (εἰς μνήμην συζ. Σπυρίδωνος), Σαμαράς Χρ. 50€, Σαμόλαδου Ἀγορ. 20€, Σδρόλιας Παν. 50€, Σιγάλας 25€, Σουφλιά-Νανά Ἑλ. 20€, Σταυρίδου Μαρ. 10€, Τέγκος Χρ. 50€, Τερλιμπάκου Ἀθ. 20€, Τζαβάρας Σάβ. 80€, Τσέτσιλας Ἀστ. 20€, Τσιβός Ἠλ. 10€ (Ἔκδοση περιοδικοῦ), Τσιλίκης Σωτ. 10€, Τσιλιώνης Γεώρ. 20€, Τσιόγκα Ὀλ. 20€, Τσιτσώνης 10€, Φαρμάκη Ἄρτ. 100€, Φιλανθρ. Ἴδρ. «Ἁγ. Ταβιθᾶ» 20€, Φτάκας Νικ. 50€, Χατζηδημούλης Κων. 50€ (εἰς μνήμην Μέλλιου Χατζηδημούλη), Χατζόπουλος Θεόδ. 50€, Ψαρής Ἀλ. 20€.

Κατέντε

Ἀγορογιάννη Βιολ. 300€, Ἀναγνωστοπούλου Σοφ. 100€, Γκίκα Χαρ. 50€ (εἰς μνήμην μητρός Ἀγορίτσας), Γκιούρη Ζωή 200€, Καρδιτσόπουλος Δημ. 200€, Μουλᾶ Αἰκ. 100€, Μπατσῆ Εὐαγ. 100€, Μπράιλα Ἀσημ. 100€, Ντερνελῆς Κων. 50€, Ρεντιφῆς Γεώρ. 50€, Στεργιούλης Μιλτ. 100€, Τοπάλη Ἰωάν. 200€, Τοπάλη Γεωρ. 200€.

Τεγγέα

Ἀνώνυμος 200€, Κουτσονάσιος Ἰωάν. 200€, Ντίνος Ἀλέξ. 100€, Φίλιος Σπύρ. 100€.

Πορεία Ἀγάπης

Παρίση Καλλιόπη 50€.
Μπουρούντι-Ρουάντα
Ἀνώνυμος 500€, Ἀνώνυμος 20€, Ναούμ Ἀποστολία 50€.

Μισθοδοσία ἱερέων Β. Τανζανία

Καραμουσλῆ Μηλίτσα 30€, Παλάσκα Πηνελόπη 50€.

Ἱεραποστολή Μαδαγασκάρης

Σεριγιαννίδης Γεώργιος 50€.
Μητρόπολη Μουάνζας
Στεργιούλης Βασίλ. 50€, Ἱ. Μ. Προυσσοῦ 150€.

Πρόσφυγες Συρίας

Βαένη Αἰκ. 20€, Γεωργῆ Θεοδ. 20€, Δασούλα Παρ. 20€, Ζαρμπᾶ Νίκη 20€, κα. Εὐαγγελία 100€, Καλαμπαλίκης Δημ. 30€, Παππᾶ Λαμ. 20€, Πετρούδης Ἄγ. 450€, Τσούλια Χαρ. 100€.