έμφυλες ταυτότητες Λάρισα

Δελτίου Τύπου και Ψήφισμα για τις Έμφυλες Ταυτότητες

Στην Χριστιανική εστία Λάρισας μίλησε ο Καθηγητής κ. Μπαλογιάννης για τις Έμφυλες Ταυτότητες.

Σας επισυνάπτουμε το εκδοθέν ΨΗΦΙΣΜΑ και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνέχεια......
Εγγραφή στο RSS - έμφυλες ταυτότητες Λάρισα