ΚΑΣΙΚΙΖΙ 1-12/2/2021

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
«Ἐμπρός, πατέρες, ἄς ξεσηκωθοῦμε καί ἄς ἐργασθοῦμε. Ἄς ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή» φώναξε ἕνας ἡλικιωμένος Ἱερεύς  καί χειροκρότησαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς πού συμμετεῖχαν στό Σεμινάριο τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας, πού πραγματοποιήθηκε, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου,  ἀπό 31/1-12/2/2021, στήν Ἱερατική Σχολή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» στό Κασίκιζι τῆς Μπουκόμπας ὑπό τήν προεδρία τοῦ  Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μπουκόμπας Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη.
Στό Σεμινάριο συμμετεῖχαν καί οἱ 35 ἱερεῖς μέ μεγάλη χαρά καί προθυμία, ἀφοῦ εἶχαν 15 χρόνια νά συναντηθοῦν σέ τέτοιο Σεμινάριο.  
Ἡ βάση τοῦ προγράμματος ἦταν ἡ κοινή  λειτουργική ζωή (Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία- Ἑσπερινός-Ἀπόδειπνο) καί ἡ κοινή τράπεζα.
Τίς πρωϊνές ὥρες γίνονταν  δύο μαθήματα, ἡ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ, πού παρέδιδε ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος καί ἡ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ πού παρέδιδε ὁ Αἰδ. Θεολόγος Παντελῆς, πού ἦλθε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυθήρων. 
Τό ἀπόγευμα ἔγιναν 9 Ἱερατικές Συνάξεις μέ εἰσηγητές τούς Ἱερεῖς πάνω σέ σημαντικές πτυχές τοῦ Ἱερατικοῦ ἔργου. Συγκεκριμένα:
•«Ὁ ἱερεύς καί τά προβλήματα του» Αἰδ. π. Καλλίνικος Rweyemamu
•«Ὁ ναός καί τά προβλήματά του» Αἰδ. π. Ἰωακείμ Mpondo
•«Τό λειτουργικό ἔργο τοῦ Ἱερέως» Αἰδ. π. Ἰωάννης Jakobo
•"Τό κηρυκτικό ἔργο τοῦ Ἱερέως» Αἰδ. π. Ἱερώνυμος Mtasingwa
•«Τό Φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας» Αἰδ. π. Σπυρίδων Kaizilege
•«Τό Νεανικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας» Αἰδ. π. Λουκᾶς Bahati
•«Ἱερατικές κλήσεις-ὑποψήφιοι Ἱερεῖς» Αἰδ. π. Παῦλος Tiluganya
•«Διοίκηση τῆς  Ἐνορίας» Αἰδ. π. Παῦλος Kagoma
•«Ἐπανακίνηση τῆς Ἱεραποστολῆς» Αἰδ. π. Πέτρος Majune
Μέ βάση τίς εἰσηγήσεις καί τό διάλογο, πού ἀκολουθοῦσε οἱ κατέληξαν στά ἐξῆς πορίσματα:
1.Εὐχαριστοῦν τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, γιά τήν ἀνύψωση τῆς Μπουκόμπας σέ Ἐπισκοπή καί τόν διορισμό τοῦ Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη.
2.Ἐξέφρασαν τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν  Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ καί τούς μοναχούς, γιά τήν χορήγηση τῆς μηνιαῖας μισθοδοσίας.
3.Ἐξέφρασαν τίς εὐχαριστίες τους πρός τόν Ἀρχιμ. Παντελήμονα Ποῦλο γιά τήν προσφορά Ἱερατικῶν στολῶν καί πρός τούς  Ἱεραποστολικούς Συλλόγους: «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ» Ἀρναίας, «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Θεσσαλονίκης, «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» Λάρισας, «ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ» Ἀθηνῶν καί  «ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Θεσσαλονίκης, γιά τήν βοήθεια πρός τό Ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας. 
4.Διαπιστώθηκε, ὅτι τά βασικά προβλήματα τῶν ἱερέων εἶναι ἡ μόρφωση, τά οἰκονομικά καί τά θέματα ὑγείας. Ἐλπίζουμε, ὅτι μέ τή πίστη μας στό Θεό, τό δικό μας ἀγῶνα καί τή βοήθεια τῆς Ἐπισκοπῆς θά τά ἀντιμετωπίσουμε. 
5.Πολλές Ἐνορίες δέν ἔχουν κτισμένους Ναούς, οἱ δέ ὑπάρχοντες Ναοί εἶναι σέ πολύ ἄσχημη κατάσταση. Ἐλπίζουμε μέ τήν βοήθεια τῶν ἐνοριτῶν καί τῶν φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς νά φτιάξουμε νέους Ναούς καί νά ἐπιδιορθώσουμε τούς παλαιούς. Οἱ νέοι Ναοί, καλό εἶναι,  νά ἔχουν στοιχεῖα ἀφρικανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.
6.Προτάθηκε κάθε Κυριακή νά ὑπάρχει γραπτό κήρυγμα, πού θά διαβάζεται ἀπό τούς Ἱερεῖς καί θά διανέμεται στούς πιστούς. 
7.Νά προμηθευτεῖ ἡ Ἐπισκοπή Ἅγιες Γραφές πού θά διανεμηθοῦν στίς  Ἐνορίες, γιά νά διαβάζονται στίς συνάξεις τῶν χριστιανῶν καί τῶν νέων.
8.Νά ὀργανωθεῖ Σεμινάριο Ὁμιλητικῆς γιά νά μποροῦν οἱ Κληρικοί καί οἱ Κατηχητές νά διδάσκουν τό λαό τοῦ Θεοῦ ἐποικοδομητικά.
9.Ἀπό ὅλους τονίσθηκε ἡ σπουδαιότητα τοῦ λειτουργικοῦ ἔργου. Οἱ ἀκολουθίες εἶναι ἡ ραχοκοκαλιά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ καί Ποιμαντικοῦ ἔργου.
10.Ὁ ἱερεύς νά κτυπᾶ τήν καμπάνα πρωΐ-βρἀδυ καί νά κάνει τόν  Ὄρθρο καί τόν Ἑσπερινό. 
11.Ἄμεση ἀνάγκη νά μεταφρασθοῦν τά λειτουργικά βιβλία στήν Σουαχίλι τῆς Τανζανίας.
12.Τό φιλανθρωπικό ἔργο εἶναι προσφορά ἀγάπης ἀπό τήν Ἐνορία, τόν Ἱερέα καί τούς χριστιανούς σ’αὐτούς πού βρίσκονται σέ δυσκολία, π.χ. πένθος, ἀρρώστια, φτώχεια κ.ἄ.    
13.Τό ὀργανωμένο φιλανθρωπικό ἔργο στήν Ἐπισκοπή τῆς Μπουκόμπας θά ξεκινήσει, σύν Θεῷ, μέ τήν Ἵδρυση Ὀρφανοτροφείου γιά τά μικρά τά παιδιά καί κυρίως τά κορίτσια. Τά μεγάλα θά στέλνονται στά οἰκοτροφεῖα τῶν δυό Σχολείων «ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΘΕΝΗΣ» καί  «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
14.Τά Ἱερατικά κενά εἶναι μεγάλα. Οἱ Ἱερεῖς θά φροντίσουν νά στείλουν ὑποψηφίους γιά τήν ἰερωσύνη, πού θά ἐκπαιδευτοῦν ἄμεσα στήν Ἱερατική Σχολή τῆς Ἐπισκοπῆς.
15.Ἡ ἐπαναδραστηριοποίηση τῆς Ἐπισκοπῆς καί τῶν Ἱερέων θά φέρει τήν ἐπανακίνηση τῆς Ἱεραποστολῆς. Ὅλοι οἱ Ἱερεῖς ἔχουν ἐμπειρία Ἱεραποστολῆς, χρειάζονταν τήν ἐνθάρρυνση, γιά νά ξεκινήσουν πάλι.
16.Οἱ Ἱερεῖς νά φροντίσουν γιά τήν ἐκλογή ἀπό τό λαό τῶν τεσσάρων Ἐπιτροπῶν: τῆς Διοίκησης τοῦ Ναοῦ, τῆς Φιλανθρωπίας, τῆς Νεολαίας καί τῶν Μητέρων.
17.Συμφώνησαν νά καταθέσουν ἄμεσα τόν Οἰκονομικό Ἀπολογισμό τοῦ 2020 κάθε Ἐνορίας.
18.Ἐπίσης νά ὑποβάλλουν καταστάσεις: τῶν Ἐνοριῶν, τῶν μικρῶν ὀρθοδόξων πυρήνων, τῶν Ναῶν καί τῶν περιουσιῶν ὅπου ὑπάρχουν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν οἰκογενειῶν καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν χριστιανῶν κάθε Ἐνορίας.
19.Στίς διακοπές τῶν μαθητῶν στό Κασίκιζι θά λειτουργήσουν οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἐπισκοπῆς. Προβλέπεται, ὅτι θά φιλοξενηθοῦν περί τά 2.000 παιδιά καί νέοι σέ τρεῖς περιόδους α)10-13 ἐτῶν, β) 14-17 ἐτῶν καί γ) 18-30 ἐτῶν.
20.Συμφώνησαν οἰ Ἱερεῖς νά γίνουν δύο Ἱερατικές Συνάξεις, μία τριήμερη 6-8/5 στή Μπουκόμπα καί μιά 6-12/9 στό Κασίκιζι.
21.Συζητήθηκε ὁ ρόλος τῶν Κατηχητῶν καί ἡ ὀργάνωση Σεμιναρίου Κατηχητῶν 15-20/2 γιά τήν Μπουκόμπα καί 6-13/6 γιά Καράγκουε, Κυέρουα καί Γκέϊτα.

Ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας δίνει τήν πρώτη σημασία πρός τούς Ἱερεῖς της, πού παλεύουν μέσα στή πλημμυρίδα τοῦ ἐπιθετικοῦ Ἰσλάμ, τῆς «ἐπηρμένης ὁφρύος» τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ συρφετοῦ τῶν Προτεσταντῶν.
Αὐτοί οἱ Ἱερεῖς εἶναι οἱ ἀχθοφόροι τοῦ Χριστοῦ στή Μπουκόμπα, εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν λίγων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.