Ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας εὐγνωμονοῦσα τέλεσε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο, στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ σύγχρονου "Ἀναργύρου" ἱατροῦ Ἰωάννου Νανά, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Νοσοκομείου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» τῆς Μπουκόμπας, πού ανήγειρε ἡ ἀγάπη του. Μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπο συμπροσευχήθηκαν ὁ Ἐφημέριος π. Σπυρίδων, ὁ Διάκονος Ἐφραίμ, τά μέλη τῆς ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητας καί ἐργαζόμενοι τοῦ Νοσοκομείου. Ἔψαλλαν Ἱεροσπουδαστές τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Ευαγγελιστής Μάρκος.
Αἴτημα μας στόν σύγχρονο "ἀνάργυρο", νά εὔχεται μετά τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων γιά τούς ἀγαπημένους του Ἀφρικανούς πτωχούς ἀσθενεῖς. Νοιάσθηκε ὅσο ζοῦσε γι' αὐτούς νά ἔχουν ὑγεία. Τώρα ἄς εὔχεται ἀπ'τόν οὐρανό. Ἀπ' ἐκεῖ ἡ γιατρειά εἶναι πιό σίγουρη!
Τόν εὐχαριστοῦμε, τόν εὐγνωμονοῦμε. Μακάρι νά τοῦ μοιάσουν κι ἄλλοι!