Τετραμελής ομάδα με επικεφαλής τη Γραμματέα του Συλλόγου θα επισκεφτουν για ακόμα μια φορά τη Μητρόπολη Βόρεια Τανζανίας και Μουάνζας για 1 μήνα περίπου. Επίσης, θα μεταφέρουν και υλική βοήθεια για τους εκεί γηγενείς. Το έργο τους θα επικεντρωθεί κυρίως στο διακόνημα της κατήχησης.