Ἐπί τέλους ἔγιναν βαπτίσεις στή Μπουκόμπα. Ξεκόλλησε ἡ Μπουκόμπα. Στή πόλη τῆς  Μπουκόμπας εἶχαν 10 χρόνια νά γίνουν ὁμαδικές βαπτίσεις. Τό Μοναστῆρι τῆς Ἁγία Μακρίνας ἔγινε ἡ Βηθεσθά καί ἡ Σιλωάμ τῆς Μπουκόμπας. Οἱ ἀδελφές τῆς Μονῆς μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου καί τήν καθοδήγηση τοῦ π. Ἀποστόλου τό 2017 ξςκίνησαν τήν ἀναδιοργάνωση τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Μακρίνας Μπουκόμπας καί τήν διενέργεια τῆς Ἱεραποστολῆς.
Τό Μοναστῆρι εἶχε κτισθεῖ πρίν 20 χρόνια ἀπό τόν μακαριστό Μητροπ. Ἀργολίδος Ἰάκωβο καί τή Μονή τῆς Ἁγίας Μκαρίνας Ἀργολίδος Τό περασμένο Νοέμβριο τελείωσαν οἰ ἐργασίες ἀναστήλωσης καί ἐγκατεστάθηκαν ἐκεῖ οἱ ἀδελφές. Τό Μοναστῆρι ἀνέπτυξε ἱεραποστολική καί φιλανθρωπική δράση στά γύρω χωριά. Ἄνθρωποι ἐκεῖ ζοῦν στό περιθώριο τῶν πάντων. Ἡ Σπιναλόγκα τῆς Τανζανίας μέ φτώχεια, Αἴητζ, πορνεία, ἐξαθλίωση κ.ἄ. Πλῆθος τά κοριτσάκια ἀπό 12 καί πάνω μέ παιδιά στή πλάτη καί στό στῆθος.
Ἡ Ὀρθοδοξία τούς ἔκανε ἀνθρώπους. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν σήμερα 38 ἀδελφοί μας διά τοῦ "λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας" Ἁγίου Βαπτίσματος νά ἀναγεννηθοῦν "δι ὕδατος καί Πνεύματος", νά "ἑνδυθοῦν μέ τόν Χριστόν" καί νά γίνουν μέλη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἔγινε γιά πολύ διάστημα συστηματική κατήχη ση τῶν ἐνηλίκων ἀπό τόν Θεολόγο Γιάννη Τούμπα καί προετοιμασία ἀπό τά στελέχη τῆς Ἐπισκοπῆς καί τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Ἡ συγκίνηση ἀπερίγραπτη καί ἡ χαρά μεγάλη!
Δὀξα στόν "εὐλογητό τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεόν καί ὑπερένδοξον" καί τιμή στήν πανσέβαστη "μητέρα" Ὁσία Μακρίνα, πού μίλησε στίς ψυχές, γιά  τόν Κύριο της καί Κύριος μας Ἰησοῦν Χριστόν, ὧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας". Ἀμήν.