Τίς μέρες αὐτές γευόμαστε, τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, πού ἔστειλε τόν Υἱό Του στὀν κόσμο.
Ἡ Ἱεραποστολή πάλι εἶναι ἔργο φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησίας μας στό κόσμο.
Φιλανθρωπία καί Ἱεραποστολή συμβαδίζουν. Ἔτσι ἔκανε καί κάνει πάντοτε ἡ Ἐκκλησία.
Εὐλόγησε λοιπόν ὁ φιλάνθρωπος Κύριος καί ὁδήγησε τά βήματα μας στις φυλακές τῆς Μπουκόμπας, ὅπου κρατοῦνται 760 συνάνθρωποι μας.
Τούς πήγαμε τρόφιμα, πού μᾶς ζήτησαν, γιά νά φᾶνε τη πρωτοχρονιά. Τούς μεταφέραμε τήν ἀγάπη μας καί τούς μιλήσαμε γιά τήν ἐλπίδα. 
Τούς φωνάξαμε:
-Κουράγιο!
-Νά προσεύχεσθε καί ὁ Θεός θά σᾶς δώσει δύνα μη, νά ἀντέξετε. Ἐδῶ εἶναι μιά εὐκαιρία γιά νά πάρετε ἀποφάσεις γιά τή ζωή σας.
Στά πρόσωπα τους βλέπαμε τό Χριστό.
Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ ἐπίσκεψη μας στίς γυναῖκες. Δώσαμε ἰδιαίτερα δώρα στά παιδιά πού εἶναι μαζί τους στή φυλακή.
Μᾶς ζήτησαν νά ξαναπᾶμε. Καί μεῖς τούς εἴπαμε: 
-Θά πηγαίνουμε νά τούς βλέπουμε, ὅταν εἶναι ἐκεῖ μέσα.
-Θέλουμε, ὅταν βγεῖτε ἔξω νά ἔλθετε νά μᾶς βρεῖτε στήν Ὀρθόδοξη Έκκλησία!
Λύπη νιώσαμε, ἀλλά καί παρηγοριά, ὅταν ἀντα μώσαμε τόν Γιάννη. Ἕναν Ἕλληνα πού εἶναι κρατούμενος ἐκεῖ ἐπί 10 χρόνια. Κάτι πρέπει νά κάνουμε γι'αὐτόν…

Εὐχαριστίες στόν Ἱεραποστολικό Σύλλογο Λάρισας, «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», πού μᾶς βοήθησε χρηματικά γιά νά πορευθοῦμε μέ ἀγάπη στίς φυλακές καί νά δώσουμε τή μαρτυρία τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας.

Εκ της Επισκοπής Μπουκόμπας