Μέσα σέ ἀπέραντη χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση ἔγινε χθές 27/3/2022 ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου.
Δόξασαν τόν Τριαδικό Θεό γι’αὐτή τήν εὐλογία καί εὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας γι’αὐτή τήν ἀγία ἐπιλογή, κλῆρος καί λαός ἐντός καί ἐκτός Τανζανίας, ἐντός καί ἐκτός Ἀφρικῆς. 
 «Εὐφράνθησαν εὐφροσύνην πνευματικήν» οἱ καρδιές ὅλων ὅσων συμμετεῖχαν στήν χθεσινή μεγάλη μέρα γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Τανζανία καί γιά τό Δευτερόθρονο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
 Ἡ ἐνθρόνιση ἔγινε στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Μπουκόμπας, ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, Μητροπολίτην Καμπάλας κ. Ἱερώνυμο, παρόντων τῶν Ἐπισκόπων Ἀρούσας Ἀγαθονίκου, Τζίντζας Σιλβέστρου καί Γκούλου Νεκταρίου καί τοῦ Αἰδ. π. Κλεόπα ἐκπροσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως κ. Δημητρίου. 
Συνοδοί τῶν Ἀρχιερέων 50 κληρικοί καί χριστιανοί ἀπό Ἀρούσα καί Καμπάλα καί μοναχές ἀπό τήν Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Οὑγκάντας, ταξίδεψαν πολλές ὧρες καί διήνυσαν ἐκατοντάδες χιλιόμετρα γιά νά εἶναι παρόντες στήν μεγάλη αὐτή χαρά τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἀφρικῆς.
 Παρόντες σύσσωμοι οἱ ἡρωϊκοί ἱεραπόστολοι-ἱερεῖς τῆς Μπουκόμπας μέ τίς πρεσβυτέρες τους, τούς κατηχητές καί πλῆθος πιστῶν ἀπό Μπουκόμπα, Μισένι, Μπουγκάμπο, πού ἦλθαν νά συμμετάσχουν στή μεγάλη χαρά.
Ἐπικεφαλής ὅλων ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Ἀποστολάκης Πνευματικός τῆς Ἱ.Μ.Ἁγ.Μακρίνας Μπουκόμπας καί ἱδρυτής καί πολλῶν Μονῶν στήν Ἀφρική καί τελετάρχης ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Παΐσιος Σουλτανικάς ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κ. Θεοκλήτου.
Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκηνύσεως, ἡ τελετή τῆς προσκύνησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ Θείας Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίοτης Καμπάλας κ. Ἱερώνυμος συλλειτουεργούντων τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί πολλῶν κληρικῶν ἀπό τήν Τανζανία καί Οὐγκάντα.
Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεως, σύμφωνα μέ τό Τυπικό τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. 
Μετά τίς δεήσεις, ὁ Ἅγιος Καμπάλας κ. Ἱερώνυμος, ἐκπροσωπῶν τόν Μακαριώτατον Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρον, ἐπέδωσε στόν ἐνθρονιζόμενο Ἐπίσκοπο Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομο τήν Μήτρα καί τήν Ποιμαντορική Ράβδο καί μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Πατριάρχου στόν νέον Ἐπίσκοπον τῆς Μπουκόμπας καί στόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς εὐλογημένης αὐτῆς Ἐπισκοπῆς. 
Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας στόν χρυσοστομικό ἐνθρονιστήριο λόγο του ἀφοῦ δόξασε τόν Ἀρχιποίμενα Ἰησοῦν Χριστόν, εὐχαρίστησε τούς προκατόχους του 
«Θέλω νά εὐχαριστήσω τούς προκατόχους μου τό σημερινό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο. Τόν πρῶτο Ἐπίσκοπο Πορφύριο, τόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο Ἰωνᾶ καί τούς ταπεινό καί γλυκό Ἐπίσκοπο Ἱερώνυμο.
Τούς εὐχαριστῶ γιά τούς κόπους, τούς ἀγῶνες, τίς ἀγωνίες, τά δάκρυα γιά τήν διαποίμνανση τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτῆς. Ἐγώ μπῆκα στό δικό τούς κόπο.
Θέλω νά εὐχαριστήσω τούς συνοδούς στή σημερινή χαρά μου. Μητροπολίτη Καμπάλας Ἱερώνυμο, τόν καλό μου γείτονα Ἀρούσας Ἀγαθόνικο, τό καλό Ἐπίσκοπο Τζίντζας Σίλβεστρο καί τόν καλό φίλο μου ἀπό τήν Ἀθήνα Ἐπίσκοπο Γκούλου Νεκτάριο».
«Σήμερα γάμος γίνεται τοῦ Ἐπισκόπου μέ τή Νύμφη Ἐπισκοπή. 
Νύμφη μου Ἐπισκοπή μου ἀγαπημένη μου σέ ἤξερα, σέ ἀγάπησα καί τώρα θά εἴμαστε γιά πάντα μαζί.
Ὁ νυμφαγωγός Χριστός καί ὁ προξενητής Πατριάρχης μέ πάνδρεψε μέ σένα. Σήμερα πατροθεσία καί υἱοθεσία γίνεται. Γίνομαι πατέρας σας καί γίνεθε παιδιά μου.
 Παιδιά μου ἀγαπημένα σᾶς γνώρισα, σᾶς ἀγάπησα καί ἀπό σήμερα γιά πάντα μαζί».
Παιδιά μου πνευματικά, ὁ Πατέρας μας Θεός ἔκανε πράξη τήν υἱοθεσία σας σέ μένα. 
Σήμερα μέ ἐπέλεξε ὁ Ἕνας Θεός Πατέρας, πατέρα πνευματικό στή γῆ γιά σᾶς.
«Θέλω νά ἐνθρονισθῶ στίς καρδιές σας. Θέλω νά ἐνθρονισθεῖτε στήν καρδιά μου. Ἡ καρδιά σας νά κτυπᾶ γιά τόν Χριστό μας, τήν Ἐκκλησία μας, τούς ἀνθρώπους τῆς οίκογένειας σας, γιά τόν Ἐπίσκοπο σας. 
Ἡ καρδιά μου νά κτυπᾶ γιά τό Χριστό μας, τήν Ἐκκλησία μας, τούς συγγενεῖς μου, γιά τήν Ἐπισκοπή μου γιά σᾶς».
«Ἀπό σήμερα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά εἶμαι πατέρας σας, ἀδελφός σας, φίλος σας καί γιατρός σας. 
Ναί, ἀποδέχομαι αὐτή τήν ἀποστολή, πού μοῦ ἀναθέτει ὁ Χριστός. 
Μόνο μέ τρεῖς προϋποθέσεις:
1. Ὅτι ὁ Κύριος μας θά εἶναι μαζί μου καί ἀντί ἐμοῦ. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Ἀρχιποιμένας τῆς Ἐκκλησίας. Δέν θέλω νά ζῶ ἐγώ. Θέλω νά ζεῖ ἀντί γιά μένα ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος νά ἐνεργεῖ, Ἐκεῖνος νά ποιμαίνει, Ἐκεῖνος νά διδάσκει, Ἐκεῖνος νά Ἱερουργεῖ.
Ἐγώ θά τόν δείχνω. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Σωτῆρας μας. 
Ἐγώ θά τόν διακονῶ, θά ἀνοίγω τό δρόμο στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων γιά νά περνᾶ.
Ἐγώ θά εἶμαι τό γαϊδουράκι του γιά κάθετε ἐπάνω μου καί θά τόν πηγαίνω σ’ὅλους τούς τόπους, πού ὑπάρχουν ἄνθρωποι».
Θέλω Ἐκεῖνος, ὁ ἀγαπημένος Κύριος μου, ὁ γλυκύς Ἰησοῦς μου, ὁ Σωτῆρας μου Χριστός μου, ὁ Ἕνας, ἡ Ἀρχή καί τό Τέλος, τό Ἄλφα καί τό Ὡμέγα. Ὁ Θεός μου, ὁ Δημιουργός μου, ἡ ζωή μου, ἡ ἀγάπη μου, τό φῶς μου, νά μέ φωτίζει, νά μέ καθοδηγεῖ, νά μέ εὐλογεῖ.
Θέλω ἡ Μητέρα μας Παναγία νά μέ ἔχει πάντα στήν ἀγκαλιά της. Καί νά γλυκαίνει τή πικραμένη ζωή μου.
Θέλω ὁ Ἅγιος μου Ἰωάννης Χρυσόστομος νά μέ στηρίζει. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος νά τακτοποιεῖ ὅλα τά προβλήματα καί ἐκεῖνος νά τά λύνει. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός νά μέ καθοδηγεῖ. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός νά μέ φωτίζει. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά ἡρεμεῖ τήν φουρτούνα τῆς καρδιᾶς μου. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος νά μέ δυναμώνει».
2. Ἀποδέχομαι τήν ἀποστολή νά εἶμαι κοντά σας, ἐφ’ὅσον εἶσθε νά εἶσθε ἐσεῖς κοντά μου. 
Ἐάν θέλετε νά εἶσθε καί σεῖς μαζί μου καί νά εἶμαι καί ἐγώ μαζί σας, θέλω νά μέ ἀγαπᾶτε. Θέλω νά προσεύχεθε γιά μένα. Θέλω νά μέ ἀκοῦτε. Θέλω νά σέβεσθε τήν ἀρχιερωσύνη πού ἔχω. Θέλω νά μή μέ κατηγορᾶτε. Θέλω, ὅ,τι ἔχετε μέσα στήν καρδιά σας νά μοῦ τό λέτε σέ μένα καί ὄχι σέ ἄλλους. Συμφωνεῖτε;».
3. Ἀποδέχομαι τήν ἀποστολή νά εἶμαι ὁ ποιμένας σας, ἐφ’ὅσον θά συνεργάζεσθε μαζί μου ἐσεῖς οἱ Ἱερεῖς, οἱ Κατηχητές καί οἱ Ἐπιτροπές τῶν Ἐνοριῶν.
Μαζί θέλω νά μέ βοηθήσετε κάθε Ἐνορία νά ἔχει τόν Ἱερέα της, τό Ναό της, τό σπίτι τοῦ Ἱερέως, τό σχολεῖο, τό ἱατρεῖο. Συμφωνεῖτε;».
Καί κατέληξε «συμφωνεῖτε νά εἶμαι δικό σας; Συμφωνεῖτε νά εἶσθε δικοί μου;
Σᾶς εὐχαριστῶ. Σᾶς εὐγνωμονῶ. Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία. Ζήτω ὁ Πατριάρχης μας καί τό Πατριαρχεῖο μας. Ζήτω ἡ Τανζανία. Ζήτω ἡ Μπουκόμπα καί ἡ Δυτική Τανζανία. 
Δόξα στόν Πατέρα, δόξα στόν Υἱό, δόξα καί στό Ἅγιο Πνεῦμα τήν μία θεότητα καί βασιλεία, ἧς ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις στούς ἀπέραντους αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν».