Το Σάββατο ( 19 Φεβρουαρίου 2022) και ώρα 11,00 πραγματοποιείται η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συλλόγου "ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ" (Ηπείρου 79-83),με θέματα ημερήσιας δ/ξης: Διοικητικός-Οικονομικός απολογισμός, Έγκριση Έκθεσης ΕΕ, Ενημέρωση Μελών-Προτάσεις.
Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας, των παρόντων οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, (άρθρο 6 παρ.1, ισχύοντος Καταστατικού),η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα (Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022), στον ίδιο χώρο (ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ, αίθουσα εκδηλώσεων και κατηχητικών συνάξεων, Ηπείρου 79-83, ώρα 11,00).

Λάρισα 14 Φεβρουαρίου 2022

Για την ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
 ΤΟ Δ.Σ.