Ο Επίσκοπος Μπουρούντι και Ρουάντα Ιννοκέντιος, που επισκέπτεται συχνά τον Σύλλογό μας (Ορθόδοξη Ιεραποστολική ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ)- που εδρεύει στην πόλη μας και λειτουργεί από το έτος 2009- μόλις προ ολίγων λεπτών προήχθη εις Μητροπολίτην, δι` ανυψώσεως της Επισκοπής του εις Μητρόπολιν με τον ίδιο τίτλο: "Μητροπολίτης Μπουρούντι και Ρουάντα".

Σήμερον συνήλθεν η Σύνοδος στο Πατριαρχείον Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής και η απόφαση υπήρξεν ΟΜΟΦΩΝΟΣ.

Του σεβασμίου, απλού και πράου (ΝΕΟΥ) Μητροπολίτου Μπουρούντι και Ρουάντα κ.κ.Ιννοκεντίου ευχόμεθα: "Εις έτη πολλά,καρποφόρα και αποδοτικά για την δόξαν και την αγάπην του Αγίου Τριαδικού Θεού".