Η ανακοίνωση αφορά τους Δωρητές, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, προς τον Σύλλογό μας (Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σύλλογο «Πορεια Αγάπης»).
Σας παρακαλούμε –και πάλιν- θερμά, όταν κάνετε μια κατάθεση ( οποιουδήποτε ποσού ), προς τον Σύλλογό μας (Αριθ΄. Λογ. : 814 /296017 -68 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) να επικοινωνείτε τηλεφωνικά (2410-610319), με το γραφείο μας, για να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και κυρίως την ταχυδρομική δ/νσή σας για να σας αποσταλεί η απόδειξη είσπραξης ( διότι οι Τράπεζες δεν μπορούν να ενημερώσουν για τη διεύθυνσή σας) ή ηλεκτρονικώς στο mail: poreia_agapis@hol.gr.
Η διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητη για όσους θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους (διότι στην περίπτωση αυτή η απόδειξη εκδίδεται προς ανώνυμο δωρητή και παραμένει στο αρχείο μας). Ομως, και στις περιπτώσεις αυτές ,καλό θα είναι ,να επικοινωνούν προκειμένου να εκφράσουν την επιθυμία τους για την διάθεση της δωρεάς σε συγκεκριμένο σκοπό [εκκλησιαστικό έργο, βαπτίσεις, προγράμματα (υγείας, εκπαίδευσης, αγροτικών υποδομών) των Ορθοδόξων Ιεραποστολών κλπ].
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για εκείνους που αποστέλλουν τις δωρεές τους με εμβάσματα ή ταχ.επιταγές, διότι είναι επώνυμες και φέρουν την δ/νση του δωρητή), καθώς και για τους τακτικούς δωρητές ή τα μέλη μας, που αρκεί η αναγραφή του ονοματεπωνύμου για την αναζήτησή τους στο ηλεκτρονικό μας αρχείο δωρητών-μελών.

Εκ της ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ