Το Δ.Σ.του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συλλόγου «Πορεία Αγάπης»,

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την τετράμηνη έκδοση του περιοδικού του, για τα επόμενα δύο έτη 20017 και 2018, προκειμένου να περιοριστεί η αναγκαία για την έκδοσή του δαπάνη, λόγω της αντικειμενικής οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης αύξησης της δαπάνης εκτύπωσης και αποστολής.

Για τον ίδιο λόγο πέρυσι (έτος 2016) το περιοδικό μας εκδόθηκε δύο φορές (τον μήνα Ιούλιο για το 1ο εξάμηνο και τον μήνα Δεκέμβριο για το 2ο εξάμηνο), συγχωνεύοντας τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία τριμηνιαία τεύχη αντίστοιχα. Ευχόμαστε, με την βοήθεια του Θεού, να επανέλθουμε στην τριμηνιαία έκδοσή του τα επόμενα έτη. Ωστόσο, όσο διαρκέσει η 4μηνη έκδοση, θα είναι αυξημένος, σε σχέση με τα προηγούμενα τριμηναία τεύχη, ο αριθμός των σελίδων του περιοδικού και η αναγνωστέα δημοσιευόμενη ύλη. Το επόμενο τεύχος ( το 29ο,Ιαν-Φεβρ-Μαρτίου-Απριλίου) κυκλοφορεί την επομένη εβδομάδα.

Περιττόν να τονισθεί η σημασία και η αναγκαιότητα έκδοσης των Ιεραποστολικών περιοδικών και η ενίσχυση του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού έργου στην σημερινή εποχή.

Τα Ιεραποστολικά περιοδικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη Ορθοδόξου Ιεραποστολικού φρονήματος στους αναγνώστες τους, στην ενημέρωση του συντελουμένου έργου στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ Ιεραποστολή στον κόσμο και στην καθ' οιονδήποτε τρόπο υποστήριξή της. Οι πάντες οφείλουμε να βρεθούμε συναρρωγοί στην προσπάθεια της Ορθοδόξου Ιεραποστολής για την εξάπλωση του Ευαγγελίου, δηλ.των προϋποθέσεων σωτηρίας, σε όλον τον κόσμο.

Γιατί Ιεραποστολή, δεν είναι θεσμός ανθρώπινος .Είναι αποστολή της Εκκλησίας σε όλον τον κόσμο και αποτελεί ένα από τους ιδρυτικούς σκοπούς της [ «….Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα ΄Εθνη («πάση τη κτίσει»), βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»].

Λάρισα 25 Μαϊου 2017.

Για την Πορεία Αγάπης

Το Διοικητικό Συμβούλιο