Καί τό 2014, παρά τήν συνεχιζόμενη, μεγάλη καί βαθειά, οἰκονομική κρίση στήν πατρίδα μας ἡ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ συνέχισε τήν ἱεραποστολική της προσπάθεια ἐνισχύοντας μέ διαφόρους τρόπους, σύμφωνα μέ τίς δυνατότητές της, τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική καί στόν κόσμο γενικότερα.
Ἔτσι, γιά 5η χρονιά, συνεχίστηκαν οἱ τακτικές ἱεραποστολικές μας ἐξορμήσεις ἀγάπης στήν Ἀφρική (Ἰούνιος καί Ἰούλιος 2014) ἀπό μέλη τοῦ Δ.Σ. καί τοῦ Συλλόγου μας, σέ συνεργασία καί μέ τήν εὐλογία τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἐκεῖ.
Ἀπό 2-22 Ἰουνίου 2014, ἡ Γραμματέας τοῦ Συλλόγου μας, κ. Εὐαγγελία Ἀχιλ. Ζαφειρίου, μέ ἐθελόντρια τοῦ Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου «Πορευθέντες» (μέ ἕδρα τήν Ἀθήνα), βρέθηκαν γιά εἴκοσι ἡμέρες στήν Ἱερά Μητρόπολη Μουάνζα (Β. Τανζανία) καί μέ τίς ὁδηγίες καί τήν καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Ἱερωνύμου συνέδραμαν στό κατηχητικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως, ὅπου ἐπισκέφθηκαν ἐνορίες, Σχολεῖα, Νοσοκομεῖα, Ἱδρύματα τῆς περιοχῆς καθώς καί ἀσθενεῖς (ἀνήμπορους καί χρήζοντες βοήθεια γηγενεῖς ἀδελφούς ) σέ Ὀρθόδοξες ἐνορίες τῆς περιοχῆς τῆς Μπουκόμπα-Μουάνζα.
Ἀπό 24 Ἰουνίου–22 Ἰουλίου 2014, ἡ δεύτερη τακτική ἐξόρμηση τοῦ ἔτους στήν Ἀφρική, στήν Ὀρθόδοξη Ἱερά Ἐπισκοπή Μπουρούντι-Ρουάντα, μέ τόν ἐθελοντή μας Ἀλέξη Ἀχιλ. Ζαφειρίου, Φοιτητή Θεολογίας. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα καί τίς ὁδηγίες τοῦ Ἐπισκόπου κ.κ. Ἰννοκεντίου ἐπισκέφθηκε ὀρθόδοξες ἐνορίες γιά κατήχηση μέ ἐπιτόπιες ἐπισκέψεις στίς δύο χῶρες (Μπουρούντι καί Ρουάντα). Ἐπίσης, βοήθησε σέ θέματα διοικητικῆς ὑποστήριξης καί Γραμματειακῆς ὀργάνωσης, καταγράφοντας προβλήματα καί ἀνάγκες τῆς νεοσύστατης Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπῆς γιά περαιτέρω ἐπεξεργασία καί προώθηση γιά ἐπίλυση καί θεραπεία. Ἡ ἀποστολή μας αὐτή εἶναι ἡ πρώτη στήν Ἐπισκοπή τῶν δύο αὐτῶν Χωρῶν (Μπουρούντι καί Ρουάντα).
Τόσο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἱερώνυμος ὅσο καί ὁ Ἐπίσκοπος κ.κ. Ἰννοκέντιος εὐχαρίστησαν τήν «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» « … γιά τή θυσιαστική προσφορά τῶν ἐθελοντῶν μας καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τούς χαριτώνει καί νά ἐμπνεύσει καί σέ ἄλλους νά τούς μιμηθοῦν»
2. (α) Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μουάνζα κ.κ. Ἱερωνύμου (προερχόμενος ἀπό Κύπρο), στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας, τήν 13η Μαΐου 2014, ὅπου συναντήθηκε μέ τά μέλη τοῦ Δ.Σ. καί μίλησε σέ μέλη τοῦ Συλλόγου μας, γιά τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Μητρόπολή του. Στή Λάρισα ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἱερώνυμος, παρέμεινε τρεῖς ἡμέρες συμμετέχοντας στόν ἑορτασμό τοῦ πολιούχου τῆς Λάρισας Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ὁ Σύλλογός μας συνεχίζει, παρά τίς δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, τήν προσπάθεια ἐνίσχυσης τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μουάνζα, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στό πρόγραμμα ἐκπαίδευσης στά δύο λειτουργοῦντα Γυμνάσια τῆς Μητροπόλεως (RUBALE καί KAYAGA).
(β) Τά γραφεῖα μας στή Λάρισα (Κωλέττη 5) ἐπισκέφθηκαν (δύο Ἀφρικανοί καί ἕνας Ἀλβανός) οἱ ἱερεῖς: α) τήν 2-1-2014 ὁ π. Στέφανος τῆς Ἱ. Μ. Μαδαγασκάρης (φοιτητής Θεολογίας στήν Ἀθήνα) καί β) τήν 6-11-2014 ὁ π. Ἀντώνιος τῆς Ἱ. Μ. Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντα (Ἱερέας στό Μόντε) γ) στίς 28-5 καί 10-12-2014 ὁ π. Μιχαήλ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Μητρόπολη Κορυτσᾶς (Ἀλβανία), ἐφημέριος στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Μπομποστίτσα. Καί μέ τούς τρεῖς Ὀρθοδόξους κληρικούς τό Δ.Σ. συζήτησε σχετικά μέ τό ἔργο τους στίς ἐνορίες τους καί τούς παρεσχέθη ἡ διαβεβαίωση ὅτι ἡ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» θά τούς συνδράμει στό ἔργο τους μέ κάθε δυνατό τρόπο.
3. Συνέχιση συγκέντρωσης ἀναγκαιούντων γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή εἰδῶν καί προώθηση μέ κοντέινερ στήν ΑΦΡΙΚΗ:
Σέ συνεργασία μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Παντελεήμονα Ποῦλο, συντονιστή καί ὑπεύθυνο συγκέντρωσης διαφόρων εἰδῶν γιά τήν Ἱερά Ἐπισκοπή Κατάνγκα, προωθήθηκαν διάφορα ἀναγκαῖα γιά τήν Ἱεραποστολή εἴδη, πού συγκεντρώθηκαν ἤ ἀγοράστηκαν ἀπό τό Σύλλογό μας (σέ συνεννόηση μέ τόν Ἐπίσκοπο κ.κ. Μελέτιο).
Στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαδαγασκάρης, προωθήθηκαν σέ συνεργάτες τοῦ Μητροπολίτου στήν Ἀθήνα - γιά νά ἀποσταλοῦν μέ κοντέϊνερ- διάφορα ἀναγκαῖα γιά τήν ἱεραποστολή εἴδη (ἐκκλησιαστικά, ρουχισμός κλπ)
Σέ Ρουμάνικο Οἰκοτροφεῖο στάλθηκαν διάφορα εἴδη (ἐκκλησιαστικά, διατροφῆς, ρουχισμοῦ κλπ), χρήσιμα γιά τίς ἀνάγκες τῶν οἰκοτρόφων ἀλλά και τῶν ὅμορων ἱερῶν ναῶν.
Στήν Ἱ. Μ. Βερατίου, Κανίνης καί Αὐλῶνος (Σεβ. Μητρ. κ.κ. Ἰγνάτιος), τήν 1-3 καί 31-3-2014 στάλθηκαν διάφορα εἴδη ἀνάγκης (ἐνδύσεως καί διατροφῆς γιά τά ἱδρύματα τῆς Μητροπόλεως) γιά μαθητές κλπ.
4. Συνεχίστηκε ἡ ἐνίσχυση τοῦ προγράμματος τῆς ἐκπαιδευτικῆς υἱοθεσίας στήν Ἱ. Μ. Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντα (Οἰκοτροφεῖα π. Ἰωάννου στήν Tegea καί τοῦ Γυμνασίου στό Kattente) καθώς καί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μουάνζα τῆς Β. Τανζανίας (Σεβ. κ. Ἱερώνυμο).
5. Οἰκονομική ἐνίσχυση:
α) τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολικῶν κλιμακίων σέ Ἰνδονησία, Μαλάουϊ (Ἱ. Μ. Ζάμπιας), Πακιστάν, Ἱ. Μ. Χαλεπίου Συρίας, Χαλεπίου (Συρίας), Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Κορυτσᾶς (Ἀλβανία)
β) τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Μουάνζα (Β. Τανζανία), Οὐγκάντα, Μαδαγασκάρης, Βερατίου, Κανίνης καί Αὐλῶνος (Ἀλβανία), Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουρούντι-Ρουάντα, μέ διάφορα χρηματικά ποσά (Ὁρᾶτε καί Οἰκονομικό ἀπολογισμό γιά τό παρελθόν οἰκονομικό ἔτος 2014).

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Διάλεξη, τήν 25η Φεβρουαρίου 2014, στό «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Λαρισαίων, κατά τή διάρκεια τῆς ἐτήσιας Γενικῆς Συνέλευσης τῆς «ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ» μέ θέμα: «Ἱεραποστολή. Θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως», ἀπό τόν κ. Ἰωάννη Καραμῆτρο, Θεολόγο καί πρώην Διευθυντή Β΄βάθμιας Ἐκπαίδευσης νομοῦ Λάρισας.
Δημιουργία τῆς διαδικτυακῆς ἰστοσελίδας μας www.routeofagape.gr
Συνέχιση τῆς ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ μας «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» καί αὔξηση τῶν ἀντιτύπων κυκλοφορίας σέ 5.000.
Τήν 23/24-8-2014, ἡ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», συμμετεῖχε στό 19ο τριήμερο Συνέδριο τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς (Π.Χ.Ο.Ο.Ι.), πού πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο στίς φιλόξενες ἐγκαταστάσεις τῆς «Ἁγίας Ταβιθᾶ» στήν Ἀράχωβα Βοιωτίας. Τόν Σύλλογο ἐκπροσώπησε ἡ Γραμματέας κ. Ζαφειρίου. Τό μέλος μας Ἀλέξης Ἀχιλ. Ζαφειρίου μίλησε σχετικά μέ τό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στή Ρουάντα-Μπουρούντι. Παρόμοια διάλεξη (μέ ὀπτικοακουστική ἠλεκτρονική ὑποστήριξη) παρουσίασε ὁ ἴδιος στίς 8-10-2014 σέ αἴθουσα στόν Π.Χ.Ο.Ο.Ι., στήν Ἀθήνα (Τρυγῶνος 3, Κυψέλη).
Συνέχιση τῶν κύκλων μαθητείας ἀνδρῶν καί γυναικῶν, μελῶν τοῦ Συλλόγου μας, φίλων καί συνεργατῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, κάθε Πέμπτη (ἀπό 9ης Ὀκτ. 2013, ὧρες 19.00-20.00) καί κάθε 2η Τρίτη (ἀπό 7ης Ὀκτ. 2013, ὧρες 18.00-19.00) ἀντίστοιχα, στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας, γιά τή νέα περίοδο 2014-2015.
Ἑορτασμός τοῦ προστάτη μας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου (ὁδοῦ Ροΐδου) τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του (+12 Νοεμβρίου) καί τέλεση μνημοσύνου γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων γνωστῶν Ἱεραποστόλων τῆς Ἀφρικῆς, Ἱερομονάχων π. Χρυσοστόμου (Παπασαραντοπούλου), π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, π. Χαρίτωνος (Πνευματικάκις), π. Ὀββαδία (Οὐγκαντέζου), ἱερέως π. Εἰρηναίου), τοῦ πνευματικοῦ μας ἰδρυτοῦ, Γέροντος π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου καί τοῦ π. Σεραφείμ (Δημοπούλου, γνωστός γιά τό ἐνδιαφέρον του καί τήν ἀγάπη του στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή), ὡς καί πάντων τῶν θανόντων μελῶν (δωρητῶν-συνεργατῶν), κεκοιμημένων ἀδελφῶν καί πατέρων τῆς «ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ». Ἀκολούθησε τό κέρασμα πού ἑτοίμασαν ἐθελόντριες κυρίες, στά γραφεῖα μας καί συζήτηση γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή .
Διοργάνωση γιά δεύτερη συνεχῆ χρονιά, μέ τή φιλότιμη πρωτοβουλία, μέριμνα καί προετοιμασία τῶν ἐθελοντριῶν κυριῶν, μελῶν τοῦ Συλλόγου μας, Δωροέκθεσης μέ εἴδη πού προσέφεραν ἐθελοντές-μέλη μας, φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἡ διάρκειά της ἀπό 1 ἑως 8 Δεκεμβρίου 2014.
Ἐπισκέψεις σέ δημοτικά σχολεῖα-Γυμνάσια τῆς Λάρισας, ὕστερα ἀπό πρόσκληση δασκάλων ἤ καθηγητῶν καί παρουσίαση τοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί τοῦ Συλλόγου μας, στούς μαθητές, στά πλαίσια ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων ἐργασίας.
Ἐπισκέψεις (παραμονές Πάσχα καί Χριστουγέννων 2014) σέ Φυλακές καί ἄλλα ἱδρύματα («ΑΡΙΣΤΕΑΣ», Νοσοκομεῖα, Γηροκομεῖο κλπ) καί προσφορά διαφόρων εἰδῶν (ρουχισμοῦ, προσωπικῶν εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς, βιβλίων κλπ.), σέ συνεννόηση μέ τήν κοινωνική ὑπηρεσία καί τούς ὑπευθύνους τῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν, καθώς καί σέ μεμονωμένους ἀπόρους πού ἐπισκέπτονταν τόν Σύλλογο.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
α. Πραγματοποιήθηκε ἡ δεύτερη κατά σειρά Ἱεραποστολική ἐκδρομή τῆς «ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ» στό Ἐξωτερικό, στήν Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (ἀπό 5 ἕως 8 Σεπτεμβρίου 2014). Ἐπίσκεψη στά βυζαντινά μνημεῖα τῆς Πόλης (τήν Ἁγιά Σοφιά, τόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου, τήν Ἱ. Μ. Μυρελαίου, τή Ζωοδόχο Πηγή, τήν Ἱ. Μ. τῆς Χώρας μέ τά περίφημα ψηφιδωτά, τήν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν), τή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Κουδουνά στήν Πρίγκηπο καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στό Φανάρι.
β. Ἡ ἐκδρομή τῶν κύκλων τῆς «ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», στίς 8 Μαΐου 2014, στά Μοναστήρια τῆς Βοιωτίας (Παναγία Σκριποῦ στόν Ὀρχομενό, στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στίς πλαγιές τοῦ Ἑλικώνα καί στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μαυροματίου πλησίον τῆς Ἁλιάρτου). Ἐκκλησιασμός στήν Παναγία τήν Σκριποῦ καί μνημόσυνο γιά τούς μακαριστούς Μητροπολίτη Λαρίσης κυρό Θεολόγο καί τόν Γέροντα π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο (πνευματικό ἱδρυτή τῆς «ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ»).
γ. Στίς 22 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐκδρομή στά μοναστήρια τῆς Χαλκιδικῆς (Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου καί Ἁγίου Ἀρσενίου, τῶν ὁποίων πνευματικός ἱδρυτής ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Ὀρμύλια ).
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οἱ προτεραιότητες καί οἱ στόχοι τοῦ Συλλόγου μας γιά τό τρέχον ἔτος 2015, ὅπως αὐτές καθορίστηκαν ἀπό τό ἐκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοψίζονται ὡς ἑξῆς:
Α. Συνέχιση τῆς ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» (ἐπισήμου ὀργάνου τοῦ Συλλόγου) γιά ἐνημέρωση τῶν μελῶν μας, δωρητῶν, συνεργατῶν καί τῶν φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς γενικότερα. Ἤδη συμπληρώθηκε τό 20ο τεῦχος, μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Β. Κατάρτιση προγραμμάτων γιά ἐνίσχυση καί συμπαράσταση στήν Ὀρθόδοξη Ἐξωτερική Ἱεραποστολή στόν κόσμο (οἰκονομικῆς στήριξης, ἐκπαίδευσης, ὑγείας, διάνοιξης πηγαδιῶν κλπ), γιά τή στήριξη καί αὐτοδυναμία τῶν ἱεραποστολῶν στίς χῶρες αὐτές, καθώς καί φιλανθρωπία στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, σύμφωνα καί μέ τίς πραγματικές (οἰκονομικές) δυνατότητές μας .
Γ. Ἀποστολή ἱεραποστολικῶν κλιμακίων-ΕΦΟΔΙΩΝ
α. Συνέχιση ἀποστολῆς ἐθελοντικῶν ὁμάδων (κλιμακίων) σέ Ὀρθόδοξες Ἱεραποστολές στήν Ἀφρική, γιά στήριξή τους καί συμπαράσταση σέ ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας (περίθαλψη ἀσθενῶν, ὑλοποίηση προγραμμάτων ὑγείας, ἐκπαίδευσης κλπ).
β. Συγκέντρωση, ἀποθήκευση καί προώθηση μέ κάθε πρόσφορο μέσο (container-μεταφορικές ἑταιρεῖες κλπ) σέ Ὀρθόδοξες ἱεραποστολές καί σέ Ἐκκλησίες (Ἀφρική καί ἀλλαχοῦ στόν κόσμο) ἀναγκαιούντων ἐφοδίων (εἰδῶν ρουχισμοῦ, διατροφῆς, ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, ἐξοπλισμοῦ, γραφική ὕλη κλπ).
Δ. Ἐνίσχυση προγράμματος ὑγείας Ὀρθ. Ἱεραποστολῶν στήν Ἀφρική, πού διαθέτουν τήν ἀπαραίτητη ὑποδομή (νοσοκομεῖα, ἰατρεῖα, κέντρα ὑγείας) μέ τήν ἀποστολή ἐθελοντῶν ἐπιστημόνων ἰατρῶν ἤ νοσηλευτῶν, σέ συνεννόηση μέ τούς τοπικούς Ἐπισκόπους, σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες τους. Ἐπίσης, ἡ συγκέντρωση ἤ ἀγορά ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ καί φαρμάκων γιά προώθησή τους στήν Ἐξωτερική Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή, ἀποτελεῖ προτεραιότητά μας.
Ε. Στόχοι γιά τήν ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ἐπίσκεψη σέ ἱδρύματα ἀπό ἐθελοντές τῆς «ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ» καί συνεργασία μέ τήν κοινωνική ὑπηρεσία αὐτῶν γιά ἐνίσχυση μέ διάφορα ἀναγκαῖα εἴδη (ρουχισμοῦ, προσωπικῶν εἰδῶν, διατροφῆς κλπ). Λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού πλήττει μεγάλες ὁμάδες ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἡ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» δέν μπορεῖ καί δέν θά μείνει ἀπαθής στή δυσκολία τῶν συνανθρώπων μας γιά ἐπιβίωση. Οἱ καταγραφόμενες ἀνάγκες θά ἐξετάζονται καί θά ἀντιμετωπίζονται ἀναλόγως (ὑλικῶς ἤ καί οἰκονομικῶς), ἄν ὑπάρχει δυνατότητα. Γιά τό σκοπό αὐτό θά ὑπάρξει συνεργασία καί μέ ἄλλους Ὀρθοδόξους Ἱεραποστολικούς Συλλόγους ἤ φορεῖς, ἐφόσον χρειασθεῖ
Καλοῦμε τά μέλη μας νά συμμετέχουν στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Συλλόγου, νά μετέχουν στίς Γενικές Συνελεύσεις καί νά προσφέρουν τήν προσωπική τους ἐργασία γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν του, ἐφόσον τούς ζητηθεῖ .
Ζητοῦμε τήν προσευχή καί τή συμμετοχή τῶν μελῶν καί τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ὀρθόδοξο φρόνημα καί ὀρθόδοξο ἱεραποστολικό ζῆλο γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων τῆς Ἱεραποστολικῆς αὐτῆς διακονίας.
Τελειώνοντας, εὐχαριστοῦμε ἀπό τήν καρδιά μας ὅλους ἐσᾶς, (τά μέλη τοῦ Συλλόγου, φίλους, δωρητές, συνεργάτες, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἐθελοντές μας στό ἐσωτερικό, ἀλλά καί τῶν κλιμακίων τῆς «ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή), γιά την -μέ πολλή ἀγάπη, ζῆλο καί προθυμία– προσφορά καί διακονία σας στό Σύλλογό μας.
Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ, νά στηρίζει, νά ἁγιάζει τήν προσφορά καί τήν καλή διάθεση ὅλων σας καί νά τό ἀνταποδίδει σέ ὑγεία, πρόοδο καί πνευματική προκοπή, ἀτομική καί οἰκογενειακή διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος τοῦ προστάτου τοῦ Συλλόγου μας.
Λάρισα, 6 Φεβρουαρίου 2015
Γιά τήν «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»
Τό Δ.Σ.
[Σωτήριος Ἄθ. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος)
Γεώργιος Ἀνδρ. ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ (Ἀντιπρόεδρος)
Εὐαγγελία σύζ. Ἀχιλ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (Γραμματέας)
Δημήτριος Βασ. ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ (Ταμίας)
Ἀθανάσιος Νικ. ΝΑΝΑΣ (Μέλος)]