Μια κριτική ματιά στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα Νηπιαγωγεία.

Το σημαντικό αυτό ζήτημα που αφορά τη μέλλουσα ελληνική γενιά θέτει πολλά ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα έχουν βάση την προσωπική γνώμη και αντίληψη η οποία στηρίζεται σε μια ηθική. Η ηθική αυτή διδάχτηκε από έλληνες Ορθόδοξους ετερόφυλους γονείς προηγ(ού)μενης γενιάς. Εν συνεχεία, η ηθική αυτή ανδριώθηκε στα ελληνορθόξα μέχρι πρώτινος σχολεία και ωρίμασε σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η προσπάθεια αλλοίωσης αυτής της ηθικής, είναι πλέον ορατή και με γυμνό μάτι. Ιδιαίτερα δε, τώρα που πραγματοποιείται διαβούλευση για εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα νηπιαγωγεία
Ωστόσο, ως μέλος της ελληνικής κοινωνίας και ενίοτε εκπαιδευτικός (αναπληρωτής), το συγκεκριμένο ζήτημα μας αφορά. Προκειμένου, όμως να αποκτήσουμε μια άποψη και γνώση του ζητήματος, προχωρήσαμε στην αναζήτηση κάποιων επιστημονικών άρθρων που θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν περισσότερο από τους εισηγητές του σχεδίου. Αρχικά, λοιπόν μια μικρή αναζήτηση στο google scholar και δη, στην ελληνική βιβλιογραφία, υπέδειξε μόνο πτυχιακές ή διπλωματικές διατριβές. Ενώ, αντίθετα η αναζήτηση στο λήμμα sexual education, sexual education and age, απέδωσε αρκετά ξενόγλωσσα επιστημονικά άρθρα σύγχρονα και παλαιότερα. Επομένως αυτά τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη προβληματική του ζητήματος.
Εν κατακλείδει, η ανασκόπηση της αρθρογραφίας μας οδηγεί σε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία όμως δεν έχουν απαντηθεί πλήρως από την επιστημονική κοινότητα. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει εξ ορισμού να ληφθούν υπόψη από τους κατασκευαστές του επίμαχου προγράμματος. Περισσότερο, όμως, κρίνεται αναγκαία η εμπερίστατη και επιστημονική ενημέρωση-αυτής της προβληματικής- των αποδεκτών/γονέων/κηδεμόνων .
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να καταγραφούν κάποια από αυτά τα ερωτήματα καθώς επίσης και η ενδεικτική βιβλιογραφία:
1. Ποιός θα διδάξει το συγκεκριμένο μάθημα;
2. Πώς κρίνεται η γνώση ή η εμπειρία πάνω στις διδακτικές ενότητες του μαθήματος;
3. Ποιοι εκπαιδευτικοί/παιδαγωγοί θα αναλάβουν την ευθύνη αυτού μαθήματος
4. Αυτό το θέμα μήπως είναι ήδη ενταγμένο σε άλλα μαθήματα (πχ βιολογία, ανθρωπολογία);
5. Ποιές μελέτες έχουν αποδείξει ότι χρειάζεται αυτή η θεματική ενότητα στο Νηπιαγωγείο;
6. Αν υπάρχουν μελέτες στην ελληνική κοινωνία, ποιό είναι το δείγμα, ποιοί οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί, γονείς, ειδικοί παιδαγωγοί) και ποιά τα τελικά συμπεράσματα;
7. Ποιά είναι η άποψη των ειδικών πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα;
8. Έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία μια τέτοια θεματολογία και μάλιστα σε αυτή την ηλικία, σε μια τέτοια χρονική περίοδο;
9. Αν υπάρχει κάποιος λόγος, αυτός επαφίεται στα ήθη, στο εθιμικό δίκαιο, έθιμα, στις χριστιανικές αντιλήψεις της Ελλάδας, ή ακολουθεί μια οδηγία η οποία αποσκοπεί στην αλλοίωση των συνειδήσεων;
10. Στη θεματολογία αυτή θα υπάρχουν υπόνοιες για τις έμφυλες ταυτότητες και τον σεξουαλικό προσανατολισμό; (θέματα τα οποία είναι ακόμα υπό συζήτηση/αμφισβήτηση, χωρίς να υπάρχει επίλυση στο άμεσο μέλλον).
11. Η παρούσα διαβούλευση και οι αντιρρήσεις/αντιγνωμίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ή μιλάμε για μια προδιαγεγραμμένη απόφαση;
12. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μήπως θα ήταν απαραίτητη για τους νέους γονείς (δηλ. πώς να διδάξουν αυτοί τα παιδιά τους ) παρά για τους μαθητές από παιδαγωγούς/ εκπαιδευτικούς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Somers, C. L., & Eaves, M. W. (2002). Is earlier sex education harmful? An analysis of the timing of school-based sex education and adolescent sexual behaviours. Research in Education, 67(1), 23-32.

Gilbert, J. (2010). Ambivalence only? Sex education in the age of abstinence.

Weaver, H., Smith, G., & Kippax, S. (2005). School‐based sex education policies and indicators of sexual health among young people: a comparison of the Netherlands, France, Australia and the United States. Sex Education, 5(2), 171-188.

Fisher, C. M., Telljohann, S. K., Price, J. H., Dake, J. A., & Glassman, T. (2015). Perceptions of elementary school children's parents regarding sexuality education. American Journal of Sexuality Education, 10(1), 1-20.

Milton, J. (2003). Primary school sex education programs: Views and experiences of teachers in four primary schools in Sydney, Australia. Sex Education, 3(3), 241-256.

Αλέξιος Ζαφειρίου.
Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός