Τεύχος 3ο

Περιεχόμενα

 • Άμα πιστός, άμα απόστολος
 • Επίσκοπος Κατάνγκας κος Μελέτιος
 • Έγινε η αρχή
 • 2η επίσκεψη στην Τανζανία
 • Από την "Πορεία Αγάπης" προσπάθεια διάσωσης ορφανών στην Αφρική
 • Τώρα ξεκινάμε ( ο Μπουρούντι & Ρουάντας κος Σάββας)
 • Χρειάζονται σχολεία;
 • Ζη Κύριος ο Θεός
 • Ενδιαφέροντα νέα
 • Αρχιερατικές ευχές για την έκδοση του περιοδικού μας
 • Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς
 • Έφυγε ένας μεγάλος (+Αυγουστίνος Καντιώτης)
 • Επικαιρότητα-γεγονότα-πληροφόρηση
 • Σκέψεις ενός οδοιπόρου στην Αφρική
 • Χρώματα αγάπης
 • Στήλη ευγνωμοσύνης

Μήνες

Ιούνιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010

Δείτε το τεύχος