Εσπερινός σον Άγιο Πέτρο, Οτράντο, Κάτω Ιταλία

Περισσότερα

Φίλοι και μέλη του Συλλόγου τελέσανε εσπερινό σε μια χιλιόχρονη βυζαντινή εκκλησία στην πόλη του Οτράντου στην Κάτω Ιταλία.